Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци - 24.06.2020

  • 23.04.2020
  • в сила от 24.06.2020
  • Депозити

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци - 24.06.2020

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.06.2020 г. влизат в сила нови в Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци.

Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци са достъпни в приложения файл.