Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Въпроси и отговори, свързани с Програма PLUS

Въпроси и отговори, свързани с Програма PLUS

Всички точки се събират и се изразходват с всички ваши карти, участващи в програмата.

Точките са с валидност 5 години. 

Изтеклите точки ще бъдат разпределяни на лотариен принцип сред клиентите в рамките на програмата.

Тъй като точките се трупат индивидуално, закриването и издаването на вашите карти не влияе по никакъв начин на вече натрупаните от вас точки.

Точките могат да бъдат изразходени само при покупка с точки, с карта и не могат да бъдат заменени с пари в брой.