Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Конфликт на интереси

Конфликт на интереси

Настоящата политика определя правилата и стандартите, които следва да бъдат прилагани от УниКредит Груп за правилно идентифициране, управление и регистриране на конфликти на интереси, като се обръща специално внимание на:

  • Конфликти при предоставяне на инвестиционни услуги и дейности;
  • Конфликти при разпространение на застрахователни продукти;
  • Конфликти, свързани с издаване на финансови инструменти;
  • Конфликти, възникващи от администриране и/или принос към финансови индекси;
  • Конфликти, възникващи от предоставяне на инвестиционни препоръки;
  • Конфликти при предлагане на банкови услуги и дейности;
  • Конфликти, произтичащи от личните интереси на служителите;
  • Организационни конфликти;
  • Конфликти, възникващи от възлагането на услуги и/или дейности на външни доставчици.