Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кодекс на поведение

Кодекс на поведение

Кодексът на поведение е съставен в съответствие с ценностите на етика и уважение, заедно с основния ръководен принцип ,,Да направиш правилното нещо‘‘. Прилагат се към всичко, което служителите правят по всяко време и е в основата на взаимодействието със заинтересованите страни, за да генерират устойчиви резултати.

Ценностите на етика и уважение определят груповата култура на УниКредит: как да се вземат решения и как да се действа съгласно тях. "Направете правилното нещо!" е водещият принцип, който помага да се живее в съответствие тези ценности. Освен това показват как да работим като един Екип, Една УниКредит и подкрепят изпълнението на нашите пет основни принципа, които ръководят ежедневните ни действия и операции.