Антикорупционна политика

УниКредит Булбанк разработи вътрешна Антикорупционна Политика за целите на прилагането й в дейността на дружествата, принадлежащи към българския периметър на УниКредит Груп.

Антикорупционната политика на УниКредит Булбанк прилага на местно ниво изискванията и правилата, предвидени в политиката на Групата – „Глобална Антикорупционна политика” и има за цел:

  • Ясно да изрази ангажимента на Банката за забрана на корупцията и за осигуряване на съответствие с приложимите антикорупционни закони;
  • Да определи принципи за идентифициране и предотвратяване на потенциални корупционни действия с цел защита на почтеността и репутацията на Банката;

  • Ясно да комуникира принципите за борбата с корупцията както на вътрешните, така и на външните заинтересовани страни;

  • Дапосочи рамката за Антикорупционната програма предвидена на Групово равнище и приложима за Банката.