Бърз кредит

Многоцелеви кредит за стартиращ бизнес, с дълъг срок на издължаване, за закупуване на оборудване и стоки. 

Предимства

  • Бърза процедура на одобрение
  • Срок на издължаване до 10 години, независимо от целта на кредита

Характеристики

Срок

До 10 години

Максимален размер

До 50% от пазарната стойност на недвижим имот. При финансиране на жилищен имот или офис в монолитна сграда - максимум 50 000 лева или съответната равностойност в евро.

Тарифа и общи условия

Допълващи продукти