Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” се управлява от Министерство на икономиката и цели да премахне бариерите пред икономическото развитие на България. Подкрепяните мерки и дейности имат задачата да превърнат българската икономика в динамична бизнес среда, базирана на знанието и иновациите.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Фокус на програмата

Оперативната програма поставя фокус върху:

  • Повишаване на инвестициите
  • Разработване на иновативни технологии и тяхното внедряване за стимулиране на износа на основата на увеличена конкурентоспособност на бизнеса в страната

Приоритет се дава на подкрепата за малките и средни предприятия, за да се справят с предизвикателствата на Общия пазар на ЕС.