Multicash

Multicash е софтуер, който предоставя достъп до информация за сметки. Клиентите имат възможност да създават платежни нареждания в лева и валута и да извършват безкасови транзакции. Използва се от повече от 200 банки от цял свят.

Комплексната мулти-банкова система Multicash дава цялостен поглед върху всички сметки в различните банки, като по този начин се улеснява контролът и оптимизирането на паричните потоци.

Предимства

  • Автоматизирана обработка в реално време
  • Платежни нареждания от разстояние в лева и друга валута
  • Гъвкава база данни с широк спектър от платежни бланки
  • Управлявляване на сметки в други банки, които поддържат Multicash
  • Ежедневни извлечения
  • Съвместимост със счетоводни системи на трети страни

За кого е предназначен?

Multicash е особено подходящ за активни корпоративни клиенти, които желаят да управляват всички свои сметки с едно електронно банкиране.

Заявяване на услугата

Необходимо е клиентът да попълни Искане за ползване на услугата и да подпише договор за използване на Multicash.

Често задавани въпроси

Да, имате възможност да включите повече от един представител в Multicash.

Информация, която е на разположение в e-Cash: баланси, движения по сметки, обороти, кредитни карти, кредити, депозити.

Не, Multicash не изисква квалифициран електронен подпис.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Сходни продукти

Допълващи продукти