Финансиране на недвижимо имущество

Кредити за финансиране на недвижимо имущество, при които обслужването на дълга зависи изцяло от приходите, генерирани от проекта, а самият имот се приема като обезпечение.

Всеки кредит се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта - цел, очаквани приходи, срок, развитие, стратегия за продажби или отдаване под наем.

Източниците на приходи от недвижимите имоти могат да бъдат два вида, заедно или поотделно:

  • Продажба
  • Отдаване под наем
Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повече

Предимства

  • Гъвкави условия Кредитът се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта.

За кого е предназначено?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества
  • Публични и финансови институции, които финансират големи проекти в областта на недвижимите имоти.
  • Обикновено кредитополучателят е компания, регистрирана с цел изграждане или отдаване под наем на сградата, като повече от 50% от паричните му потоци са резултат от отдаване под наем или продажба на финансирания от банката недвижим имот

Обезпечение

Кредитът се обезпечава с актива, обект на финансиране. Възможно е допълнително обезпечение с други активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Често задавани въпроси

Обикновено срокът на договора е 1 г.

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата е дължима в края на периода съгласно договора за кредит.

Кредитният лимит се погасява автоматично с постъпленията по сметката, като погасената част може да бъде усвоявана отново многократно в рамките на договорения срок и условия.

Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти