Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансиране на недвижимо имущество

Кредити за финансиране на недвижимо имущество, при които обслужването на дълга зависи изцяло от приходите, генерирани от проекта, а самият имот се приема като обезпечение.

Всеки кредит се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта - цел, очаквани приходи, срок, развитие, стратегия за продажби или отдаване под наем.

Източниците на приходи от недвижимите имоти могат да бъдат два вида, заедно или поотделно:

  • Продажба
  • Отдаване под наем

Финансиране на недвижимо имущество

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повечеза Промо

Предимства

  • Гъвкави условия Кредитът се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта.

За кого е предназначено?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества
  • Публични и финансови институции, които финансират големи проекти в областта на недвижимите имоти.
  • Обикновено кредитополучателят е търговско дружество, учредено с цел изграждане или отдаване под наем на недвижимия имот, който развива, като значителна част от неговите парични потоци са в резултат на отдаване под наем или продажба на финансирания от банката недвижим имот.

Обезпечение

Кредитът се обезпечава с актива, обект на финансиране. Възможно е допълнително обезпечение с други активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред.

 

Изисква се пазарна оценка и застраховка на обезпечението.


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата се погасява по индивидуално изготвен погасителен план след анализ на финансовите показатели (парични потоци) и съобразно структурата на финансиране.

Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти