Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Оценка на проекти за модернизация

Оценете индикативно възможностите си за финансиране на проекти за модернизация по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Оценка на проекти за модернизация

Процедури

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е в процес на оценка на проектните предложения.

Запознайте се по-подробно с допустимите кандидати, дейности и разходи.

Индикативен калкулатор за оценка на проекти за модернизация по ОПИК

С калкулатора изчислявате индикативно* каква оценка би получило вашето проектно предложение при кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Индикативният калкулатор е разработен въз основа на публикуваните от Министерство на икономиката на Република България „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП” (Приложение 3).

*Получените резултати са индикативни и УниКредит Булбанк не носи отговорност и не се ангажира с получените точки при последващо оценяване на проекта от страна на Министерство на икономиката.

Към калкулатора


Важно:

При въвеждане на информация в калкулатора, имайте предвид, че:

  • Цифрите се изписват безразстояние между хиляди и стотици (правилно: 10000, грешно: 10 000)
  • За десетична запетайка се използва знак „.“

Заявете среща с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна