Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Оценка на проекти за иновации

Оценете индикативно възможностите си за финансиране на проекти за внедряване на иновации по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Оценка на проекти за иновации

Процедури

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“  е на етап оценка на проектните предложения.

За повече информация за процедурата прегледайте информационния бюлетин на УниКредит Булбанк.

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е в процес на оценка.

Индикативен калкулатор за оценка на проекти за иновации по ОПИК

С калкулатора изчислявате индикативно* каква оценка би получило вашето проектно предложение при кандидатстване по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия ”.

Индикативният калкулатор е разработен въз основа на публикуваните от Министерство на икономиката на Република България „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия ” (Приложение Й).

*Получените резултати са индикативни и УниКредит Булбанк не носи отговорност и не се ангажира с получените точки при последващо оценяване на проекта от страна на Министерство на икономиката.

Към калкулатора


Важно:

При въвеждане на информация в калкулатора, имайте предвид, че:

  • Цифрите се изписват без разстояние между хиляди и стотици (правилно: 10000, грешно: 10 000)
  • За десетична запетайка се използва знак „.“

Заявете среща с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна