Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” се управлява от Министерство на икономиката и цели да премахне бариерите пред икономическото развитие на България. Подкрепяните мерки и дейности имат задачата да превърнат българската икономика в динамична бизнес среда, базирана на знанието и иновациите.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Фокус на програмата

Оперативната програма поставя фокус върху:

  • Повишаване на инвестициите
  • Разработване на иновативни технологии и тяхното внедряване за стимулиране на износа на основата на увеличена конкурентоспособност на бизнеса в страната

Приоритет се дава на подкрепата за малките и средни предприятия, за да се справят с предизвикателствата на Общия пазар на ЕС.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти