Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Споразумение за подкрепа на микро - малки и средни предприятия

Сключеното Споразумение EGF – RUA между групата на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) и УниКредит Булбанк ще улесни новите инвестиции, ще допринесе за стимулиране на иновациите, ще доведе до икономически растеж и повишената конкурентоспособност на българската икономика.

Споразумение за подкрепа на микро - малки и средни предприятия

Как действа Споразумението EGF – RUA?

Сключеното Споразумение EGF – RUA между Европейската Инвестиционна Банка и Уникредит Булбанк дава възможност банката да отпусне нови кредити в размер на над 1,2 милиарда лева при по-благоприятни ценови условия за малките и средните предприятия, засегнати от икономическите последици от пандемията от COVID-19 и предизвикателствата пред предприятията в нестабилна бизнес среда.

 

Какви са условията?

  • Вид кредитиинвестиционни кредити, кредити за оборотни средства с погасителен план, револвиращи кредити, овърдрафти, кредитни линии, факторинг
  • Размер Максимален размер на финансираните проекти към един кредитополучател EUR 25 000 000
  • Валута на кредита BGN и/или EUR
  • Допълнителни Условия

- Не се допуска включване на кредити, за които има одобрена или вече отпусната държавна помощ.

- Не се предоставя финансиране на кредитни карти, банкови гаранции, акредитиви

 

Предимства

  • Ценово предимство за корпоративните клиенти на УниКредит Булбанк
  • Значителен размер на предоставено финансиране, даващо възможност за реализиране на мащабни инвестиционни проекти
  • Голям диапазон на видовете кредити за осигуряване на оборотни средства, факторинг и дългосрочно финансиране
  • Широк обхват на бизнес дейности и всички икономически сектори съгласно изискванията за допустимост по Споразумение EGF – RUA (с изключение на тези, които са в несъответствие с националното законодателство, включително в противовес на опазване на околната среда )
  • Експертен екип за професионално съдействие
  • Бърза процедура за одобрение

 

За кого е предназначенo?

Споразумението EGF – RUA е насочено към стартиращи или съществуващи предприятия, микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (кредитополучател и свързаните с него лица: средносписъчен брой на персонала до 249 души и нетни приходи от продажби до BGN 97.5 млн. и/или стойност на активите до BGN 84 млн.).

Често задавани въпроси

Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.

Кредитът не може да бъде гарантиран по друга гаранционна схема, представляваща държавна помощ.

Кандидатстването и одобрението на кредитите се извършва съгласно вътрешнобанковите правила за кредитиране на съответния сегмент клиенти (в зависимост от размера на бизнеса на предприятието) на УниКредит Булбанк.

Кандидатстване

Необходимо е да се свържете с Вашият личен банкер за изготвяне на индивидуална оферта за финансиране с включена отстъпка в крайната цена на кредита.

УниКредит Булбанк разполага със специализиран екип, предоставящ безвъзмездно консултации на компании във връзка с въпроси за финансиране по Европейски програми, включително по Споразумението EGF – RUA и можете да се обърнете за съдействие чрез формата „Заявете разговор с експерт“.

Включване на кредита в Споразумението се реализира след попълване на необходимият пакет от документи: декларации, свързани със Споразумението и стандартен договор за банков кредит.

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна