Кредит за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение

УниКредит Булбанк предлага специални условия за предоставяне на кредити за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Предимства

  • Финансова подкрепа за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз.
  • Улеснен достъп до финансиране за малките и средни предприятия в България.

Характеристики

Максимален размер

30 000 евро, до 100% от размера на разходите за консултантски услуги

Валута

Лева или евро

Максимален срок

До 24 месеца от датата на договора за кредит

Обезпечение

Залог на вземания

Гратисен период

До 6 месеца

За кого е предназначен?

Бенефициенти по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Необходими документи

Всяка програма на ЕС изисква специален набор от документи.

Образци на документите можете да откриете на специализираните уебсайтове на оперативните програми:

Често задавани въпроси

Новият програмен период 2014-2020 г. вече започна и първите процедури бяха обявени. Актуална информация за отворените процедури по всички оперативни процедури можете да намерите на сайта на ИСУН 2020 след първоначална безплатна регистрация.

Допустимостта на вашето предприятие зависи от различни фактори, като инвестиционната идея, основната икономическа дейност, размера на компанията и др.

Размерът на гранта се определя от:

  • Финансирането, фиксирано в конкретната оперативна програма
  • Сумата на допустимите разходи за проекта
  • Конкретното споразумение между вас и министерството

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти