Инициатива за МСП

"Инициатива за МСП" е съвместен гаранционен инструмент на Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд, Европейскиата инвестиционна банка и българското правителство, създаден специално, за да увеличи кредитирането на стартиращ и малък бизнес.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предимства

  • Улеснен достъп до финансиране
  • По-ниски лихви
  • Намалени изисквания за обезпечение
  • Бърза процедура за одобрение
  • Гъвкавост

Характеристики

Как действа гаранционния инструмент Инициатива за МСП?

Когато вашата компания вземе финансиране от УниКредит Булбанк чрез Инициатива за МСП, вие получавате по-ниска лихва от стандартната, и облекчени изисквания за обезпечение, тъй като Европейския Инвестиционен Фонд гарантира 60% от кредита.

Какви са условията на Инициатива за МСП?

Общ портфейл на УниКредит Булбанк

100 000 000 евро

Видове кредити

Инвестиционни, стандартни оборотни кредити с погасителен план, револвиращи, кредити под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на документарни акредитиви

60% гаранция

допълваща обезпечението по инвестиционни и оборотни кредити с размер до 5 000 000 евро

Минимален срок на кредита

24 месеца

Максимален срок на кредита

120 месеца

За кого е предназначен?

Подходяща е за всички стартиращи (Start-ups), малки и средни предприятия, с персонал до 249 души, работещи в широк спектър от икономически сектори.

Как гаранционния инструмент Инициатива за МСП ще помогне на вашите клиенти?

Прилагането на гаранционния инструмент по Инициатива за МСП отговаря на основни предизвикателства, пред които са изправени компаниите в България, а именно невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес, както и трудностите при покриването на изискванията за обезпечение.


European Investment Bank
European Commission
European Investment Fund
SME Initiative

МСП транзакциите се ползват с подкрепата на Европейския Съюз по линия на Оперативна Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейската Инвестиционна Банка.

Проверка на допустимостта

Можете лесно и удобно да проверите, дали вашето предприятие е допустим кандидат за финансиране по "Инициатива за МСП", като попълните калкулатора за допустимост.

Към калкулатора

 

 

Често задавани въпроси

Инвестиционни, стандартни оборотни кредити с погасителен план, револвиращи, кредити под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на документарни акредитиви.

Необходимо е да се свържете с вашия личен банкер за повече информация и индивидуална оферта.

УниКредит има специализиран отдел, занимаващ се с безплатни консултации на компании във връзка с Европейски Фондове, включително и с въпроси за Инициатива за МСП.

  • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти
  • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда
  • Други забранени от закона дейности
  • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката

Новоотпуснатият кредит не може да се използва за рефинансиране на стари кредити.

Заявете разговор с експерт