Нагоре икона Бутон за връщане към началото

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

 

 

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Предимства

 • Ускорена процедура за получаване на одобрение
 • Без такса за предсрочно погасяване с безвъзмездната помощ
 • Откриване на специализирана банкова сметка за целите на изпълнението на проектите
 • По-нисък процент на самоучастие
 • Частично или пълно погасяване на кредита с безвъзмездната помощ

Характеристики

Размер на кредита

Икона

До 90% от общите допустими разходи по проекта

Размер на безвъзмездната помощ

Икона

Определя от:

 • Финансирането, фиксирано в конкретната оперативна програма
 • Сумата на допустимите разходи за проекта
 • Конкретното споразумение между вас и министерството
 • За някои оперативни програми безвъзмездната помощ може да достигне до 100% от разходите по проекта

Валута

Икона

Лева или евро

Максимален срок на кредита

Икона

До 10 години в зависимост от общите правила на УниКредит Булбанк

Обезпечение

Икона
 • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът се очаква да получи
 • Запис на заповед за размера на главницата и дължимите лихви
 • Други допълнителни обезпечения в случай на необходимост

Гратисен период

Икона

До 12 месеца от датата на договора за кредит

За кого е предназначен?

За бенефициенти по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Необходими документи

Всяка програма на ЕС изисква специален набор от документи.

Образци на документите можете да откриете на специализираните уебсайтове на оперативните програми:

Често задавани въпроси

Новият програмен период 2014-2020 г. вече започна и първите процедури бяха обявени. Актуална информация за отворените процедури по всички оперативни процедури можете да намерите на сайта на ИСУН 2020 след първоначална безплатна регистрация.

Допустимостта на вашето предприятие зависи от различни фактори, като инвестиционната идея, основната икономическа дейност, размера на компанията и др.

Размерът на гранта се определя от:

 • Финансирането, фиксирано в конкретната оперативна програма
 • Сумата на допустимите разходи за проекта
 • Конкретното споразумение между вас и министерството

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти