Свободни позиции

Oracle Developer, Software Development Unit

 • Sofia
 • до 07.05.2018
 • Software Development Unit
 • УниКредит Булбанк

Senior Auditor

 • Sofia
 • до 23.05.2018
 • Internal Audit
 • УниКредит Булбанк

Специалист обслужване на клиенти сезонен, гр. Варна

 • Варна
 • до 10.05.2018
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк

Бизнес аналитик CRM, Управление Маркетинг и клиентски сегменти

 • София
 • до 22.05.2018
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк

Старши юрисконсулт Необслужвани Кредити по заместване

 • София
 • до 14.05.2018
 • Необслужвани кредити
 • УниКредит Булбанк

Системен аналитик, Екип Системи за депозити и плащания, Управление Информационни технологии

 • София
 • до 23.05.2018
 • Банкови информационни системи
 • УниКредит Булбанк

Специалист операции с ценни книжа, Отдел Операции по ликвидност и капиталови пазари

 • София
 • до 31.05.2018
 • Операции по ликвидност и капиталови пазари
 • УниКредит Булбанк

Compliance Associate on Civil Contract

 • Sofia
 • до 09.05.2018
 • Compliance
 • УниКредит Булбанк

Office manager – International Center

 • Sofia
 • до 10.05.2018
 • Marketing Strategy and Innovations Unit
 • УниКредит Булбанк

Експерт Маркетингово Развитие в дирекция Корпоративно, Инвестиционно и Частно банкиране

 • София
 • до 10.05.2018
 • Маркетингова стратегия и иновации
 • УниКредит Булбанк