Свободни позиции

Експерт кредитиране на малки и средни предприятия, София

 • София
 • от 25.10.2016
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк

Мениджър Корпоративни клиенти

 • София
 • от 09.01.2017
 • Управление Корпоративни Клиенти
 • УниКредит Булбанк

Експерт консултиране на клиенти и продажба /с каса/

 • София
 • от 16.03.2016
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк

Експерт Развитие на Продукти за Управление на Парични Средства

 • София
 • от 02.05.2017
 • Управление на парични средства
 • УниКредит Булбанк

Експерт консултиране на клиенти и продажба /с каса/ гр. Карлово

 • Карлово
 • от 15.06.2017
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк

Експерт кредитиране на малки и средни предприятия, Ямбол

 • Ямбол
 • от 13.06.2017
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк

Експерт консултиране на клиенти и продажба /с каса/ гр. Айтос

 • Айтос
 • от 26.06.2017
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк

Senior Auditor

 • София
 • от 16.05.2017
 • Вътрешен контрол
 • УниКредит Булбанк

Мениджър Развитие на застрахователни услуги и продажби

 • София
 • от 25.05.2017
 • Застрахователен брокер
 • УниКредит Булбанк

Експерт консултиране на клиенти и продажба /с каса/ гр. Кюстендил

 • Кюстендил
 • от 15.06.2017
 • Банкиране на дребно
 • УниКредит Булбанк