Обхват

Стипендиантите за 2017 / 2018 г. бяха определени след участие в конкурс, който се проведе през месец ноември 2017 година.

Одобрените според заложените критерии ще получават стипендия в размер на 150 лв. месечно в период от девет месеца на настоящата академична година. 

Освен финансова подкрепа, програмата предвижда и възможност за участие в различни събития на УниКредит Булбанк, които разкриват пред студентите корпоративната култура  на компанията. 

Стипендия от УниКредит Булбанк може да бъде взета само веднъж от студент в рамките на неговото академично обучение. Това правило цели повече успешни и заслужили студенти да бъдат подкрепени в образованието им със стипендия.

За допълнителна информация по програмата може да се свържете с нас на e-mail: TdipmbstijqAVojDsfejuHspvq/CH

Имената на одобрените кандидати за академичната 2017 / 2018 г. можете да видите на линка по-долу. 

Топ работодател

През 2018 година нашата водеща позиция като най-добър работодател в България беше потвърдена от международния институт Top Employers Institute и получихме престижните сертификати Top Employers Bulgaria и Top Employers Europe, присъждани само на най-добрите работодатели в света. Сертификатът потвърждава най-високото качество във всички области и условия на работа при нас.