Стипендии

Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк е създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката.

Програмата подпомага финансово и безвъзмездно студенти от III и IV курс в икономически специалности чрез:

  • Стипендия за постижения, насочена към най-успешните и мотивирани в следването си студенти
  • Социална стипендия, насочена към студенти в неравностойно положение

Обхват

Стипендиантите на УниКредит Булбанк за академичната 2016/2017 година бяха определени след участие в конкурс, който се проведе в края на 2016 година. По време на конкурса кандидатите решаваха бизнес казус и преминаха интервю. 37 от тях бяха одобрени за стипендия.

Освен финансова подкрепа, стипендиантите ще получат възможност за участие в различни събития на УниКредит Булбанк, за да разберат повече за корпоративната култура на компанията.

Топ работодател

През 2017 година нашата водеща позиция като най-добър работодател в България беше потвърдена от международния институт Top Employers Institute и получихме престижните сертификати Top Employers Bulgaria и Top Employers Europe, присъждани само на най-добрите работодатели в света. Сертификатът потвърждава най-високото качество във всички области и условия на работа при нас.