Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пазарни анализи

Пазарни анализи

Пазарни анализи

Тук ще откриете най-новите пазарни акценти от нашите главни инвестиционни директори. Те определят инвестиционните стратегии на Групата за всички клиентски сегменти.

В този раздел няма да предоставяме информация, свързана със стратегическото портфолио.

 

18 март 2022

Писмо от главния инвестиционен директор на Уникредит Италия - Алесандро  Каливгия - главен инвестиционен директор Италия 

11 март 2022 г.

Писмо от главния инвестиционен директор на УниКредит Германия - Филиш Гисдакис - главен инвестиционен директор Германия

25 февруари 2022 г.
Писмо от главния инвестиционен директор на УниКредит - Мануела Д'онофрио - ръководител на груповата инвестиционна стратегия