Женитбена застраховка „Алианц Растеж“

Осигурете на детето си спокойно детство и начален капитал за по-успешен старт в живота с женитбена застраховка „Алианц Растеж“. С нея то е обезпечено в случай на застрахователно събитие или получава натрупаната сума при навършване на 18 години или при сключване на брак.

 • Гарантиран стартов капитал за вашето дете при навършване на пълнолетие
 • Допълнителна доходност от инвестиции
 • Застрахователна защита за родителя за времето на застраховката
 • Изплаща се обезщетение на детето при евентуално настъпване на фатални събития
 • Натрупаната сума се получава като стипендия след като изтече срокът на застраховката

Запитване

 

 

Покритие

 • Смърт на застрахования
  На детето се изплаща 50% от застрахователната сума.

 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука 
  Застрахованият получава процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност.

 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 30%
  Застрахованият се освобождава от плащане на премиите. Запазва се пълният размер на застрахователната сума.

Характеристики

Предмет на застраховката

Женитбена застраховка „Алианц Растеж“ е инвестиция, която се сключва в полза на дете, за да обезпечи един от най-важните моменти в живота му.

Валута

Лева, евро или щатски долари

Срок

От 5 до 18 години

Срокът се определя в зависимост от възрастта на ползващото дете, така че при изтичането й то да бъде на 18 години.

Допълнително покритие

С пакет „Злополука“ може да изберете следните допълнителни покрития:

 • Смърт от злополука
 • Временна нетрудоспособност
 • Болничен престой
 • Разход за лекарства и консумативи

Застрахователна сума

При изтичане срока на застраховката Алианц изплаща застрахователната сума на детето.

Сключване на застраховката

Женитбена застраховка „Алианц Растеж“ е предназначена за здрави лица на възраст от 14 до 65 години, но не повече от 70 години при изтичане срока на застраховката.

Получете повече информация за сключване на Женитбена застраховка „Алианц Растеж“ в най-близкия клон на УниКредит Булбанк или изпратете запитване.

Необходими документи

 • Заявление за сключване на застраховка „Живот“ и здравна декларация към него
 • Финансов въпросник (само при полици на стойност над 60 хил. лв. или 30 хил.щатски долата/евро)
 • Медицински изследвания – изискват се за сключване на застраховка над определени застрахователни суми
 • Декларация за произход на средствата – изисква се при повече от 30 000 лева обща сума на дължимите през целия срок застрахователни премии
 • Застрахователна полица

Запознайте се с общите условия.

Предсрочно прекратяване

Договорителят има право да прекрати застрахователния договор предсрочно, като получи откупната стойност на застраховката, при условие, че тя има право на откуп.

Застрахователят (Алианц България Живот) има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия.

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл