Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка Лайф Инвест

Инвестирате според вашите лични потребности и възможности.

 

 • Определяте сумата, която можете да заделяте от месечния си доход, например 10%

 • Свързвате се с наш консултант, за да договорите параметрите на инвестиционната застраховка

 • Осигурявате си застрахователна защита и финансова обезпеченост за вас и вашите любими хора

 

Запитване

Застраховка Лайф Инвест

Какво е застраховка Живот „Лайф Инвест“ свързана с Инвестиционен фонд?

Застрахователен продукт, който съчетава сигурността на животозастраховка към  „Алианц“ с инвестиционните възможности на фондове Allianz Global Investors или Amundi Asset Management. Инвестиционната застраховка предоставя пълна прозрачност по отношение на платените от клиента премии – една част се инвестират в предварително избрана от клиента инвестиционна програма, а другата осигурява застрахователна защита. Застраховка Живот „Лайф Инвест“ е комбинация от възможността да спестявате и да сте защитени от непредвидени събития.

 

Пример

 

Tariff-90-icon-monthly-13-10-2020.png

Месечна вноска

50 евро/щатски долара за 12 г. срок на полицата

Tariff-90-icon-amount-13-10-2020.png

Застрахователна сума

3 600 евро/щатски долара

Tariff-90-icon-account-13-10-2020.png

Сума на личната сметка

8 029.59 евро/щатски долара при 4,68% средна годишна доходност


Застрахователна сума при заболяване с фатален край 3600 евро/щатски долари плюс стойността на личната сметка.

Застрахователна сума при злополука с фатален край 7200 евро/щатски долари плюс стойността на личната сметка.

Застрахователна сума при ПТП с фатален край 10 800 евро/щатски долари плюс стойността на личната сметка.

При трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука получавате % от сумата,  равен на процента на загубената трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК. Ако този процент е над 30%, програмата се освобождава от вноски и Алианц продължава да инвестира вместо вас.


* Към всяка една застрахователна програма, клиентът може да избере само една инвестиционна стратегия.

* Заложената средна годишна-доходност в примера е на база постигнатата доходност на балансирана стратегия с фонд Amundi Funds Global Multi-Asset (euro) за период 2017 - 2020 г.

* Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск инвеститорите да не възвърнат пълния размер на вложените средства.

Характеристики

Срок

Икона

От 10 до 40 години

Валута

Икона

Евро или щатски долари

Стойност на вноската

Икона

От 30 евро за месечни премии; от 360 евро за годишни

Вид на вноската

Икона

Месечна или годишна

Сигурност и защита за вас и вашето семейство

 

 • Изплаща се цялата застрахователна сума  и средствата от вашата инвестиция, в случай на събития с фатален край
 • При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата
 • Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
 • Болничен престой от злополука
 • Разходи за лекарства и консумативи при злополука

Инвестиция на  международните финансови пазари във фондове на:

 • Част от Allianz SE – една от водещите компании в предлагането на финансови услуги в световен мащаб с над 125 годишна история
 • Дружеството управлява над 560 милиарда долара активи
 • Офиси в над 25 държави в САЩ, Европа и Азия
 • Екип от 780 професионалисти

Предлагани фондове на Алианц:

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – IT – EUR (Консервативна стратегия в евро)

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – IT – EUR (Балансирана стратегия в евро)

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – IT – EUR (Агресивна стратегия в евро)

 • Дългогодишен опит в предлагането и управлението на взаимни фондове
 • Дружеството управлява над 1,527 трилиона евро активи
 • На първо място в Европа и в топ 10 в света
 • Офиси в над 37 държави и над 100 милиона клиенти в цял свят
 • Екип от  4500 професионалисти

Предлагани фондове на Амунди:

Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative – EUR (AMUNDI Евро Консерватив)

Amundi Funds Global Multi-Asset - EUR (AMUNDI Евро Баланс)

Amundi Funds Pioneer Global Equity - EUR (AMUNDI Евро Динамик)

Amundi Funds Pioneer Income Opportunities – USD (AMUNDI Долар Баланс)

Amundi Funds Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth – USD (AMUNDI Долар Динамик)


* УниКредит Булбанк” АД извършва застрахователно посредничество на основание сключен със ЗАД “Алианц България Живот” договор за застрахователно агентство. “УниКредит Булбанк” АД не предоставя съвет по смисъла на  §1, т.55 от Допълнителните разпоредби на КЗ относно разпространявания застрахователен продукт и действа от името и за сметка на Застрахователя.