Индивидуална рентна застраховка „Алианц Стабилност“

Планирайте финансите си с рентна застраховка „Алианц Стабилност“, за да осигурите доходи за спокойни старини. Продуктът не е обвързан с пенсионна възраст и трудов стаж и е отлична възможност за лична инвестиция.

 • Лична инвестиция, осигуряваща гарантирана рента за определен срок
 • Допълнителна рента, необвързана с пенсионна възраст или прослужен трудов стаж
 • Възможност за натрупване на допълнителна доходност от инвестиции
 • Наследяване на средствата
 • Данъчни преференции за гражданите и работодателите

Запитване

 

 

Покритие

 • Смърт на застрахованото лице през срока на отсрочката 
  Платените премии се връщат на ползващите лица.

 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 30%
  Застрахованият се освобождава от плащане на премиите, пълният размер на договорената месечна рента се запазва

 • Смърт на застрахованото лице през срока за получаване на рента 
  Ако застраховката е сключена „с наследяване“, на ползващите лица се изплаща резерва на застраховката към датата на смъртта.

Характеристики

Валута

Лева, евро или щатски долари

Срок

Периодът на отсрочване се избира от вас:

 • От 1 до 20 години – при еднократна премия
 • От 3 до 20 години – при разсрочена премия

Периодът за получаване на месечната рента (пенсия) се определя от вас - от 1 до 20 години включително или пожизнено.

Избирате свободно периода, след който започва получаването на рентата и периода, за който се получава. Рентата може да е пожизнена или срочна и да се наследява.

Предмет на застраховката

Рентна застраховка „Алианц Стабилност“ ви дава възможност да инвестирате и да получите гарантирана рента.

Месечна рента

Размерът на месечната рента (пенсия) се определя при сключване на договора за застраховка.

Допълнително покритие

Възможност за избор на пакет „Злополука“ през периода на отсрочка със следните допълнителни покрития:

 • Смърт от злополука
 • Временна нетрудоспособност
 • Болничен престой
 • Разход за лекарства и консумативи

Сключване на застраховката

Застраховката е предназначена за лица на възраст от 16 до 69 навършени години, като при изтичане на отсрочката застрахованият не трябва да е по-възрастен от 70 години.

Получете повече информация за сключване на рентна застраховка „Алианц Стабилност“ в най-близкия клон на УниКредит Булбанк или изпратете запитване.

Необходими документи

 • Заявление за сключване на рентна (пенсионна) застраховка и здравна декларация към него
 • Декларация за произход на средствата – при над 30 000 лева обща сума на дължимите през отсрочката застрахователни премии
 • Застрахователна полица

Предсрочно прекратяване

Договорителят има право да прекрати предсрочно застрахователния договор през периода на отсрочката, като получи откупната стойност на застраховката, при условие, че тя има право на откуп.

Застрахователят има право да прекрати действието на застрахователния договор съгласно Общите условия.

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл