Детска застраховка „Алианц Закрила“

Погрижете се за спокойното детство и успешния старт в живота на вашето дете с детска застраховка „Алианц Закрила“. Тя предлага финансова защита при непредвидени ситуации и натрупване на капитал, който детето ви получава при навършване на пълнолетие.

 • Гарантиран стартов капитал за вашето дете
 • Спестяване на средства за децата/внуците за образование, покупка на жилище и т.н
 • Допълнителна доходност
 • При навършване на пълнолетие изплащане на гарантираната спестена сума
 • Застрахователна защита за вашето дете в най-палавите му детски мигове и игри

Запитване

 

 

Покритие

 • Смърт на застрахованото лице през срока на застраховката

Ако застрахованият е под 14 год. - сумата от платените до момента премии плюс натрупаната допълнителна доходност

Ако застрахованият е над 14 год. - застрахователната сума плюс натрупаната допълнителна доходност към датата на смъртта

 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука на договорителя над 30%

  Застрахованият се освобождава от по-нататъшното плащане на премиите, като пълният размер на застрахователната сума се запазва.

Характеристики

Предмет на застраховката

Детска застраховка „Алианц Закрила“ защитава вашето дете и му осигурява добър стартов капитал при навършването на пълнолетие.

Застраховката се сключва за лица на възраст до 13 навършени години.

Валута

Лева, евро или щатски долари

Срок

От 5 до 18 години

Срокът се определя  така, че при изтичане на застраховката детето да е на 18 години.

Допълнително покритие

С пакет „Злополука“ може да изберете следните допълнителни покрития:

 • Смърт от злополука
 • Временна нетрудоспособност
 • Болничен престой
 • Разход за лекарства и консумативи

Застрахователна сума

При изтичане срока на застраховката Алианц изплаща застрахователната сума на детето.

Сключване на застраховката

Необходими документи

 • Заявление за сключване на застраховка „Живот“ и здравна декларация към него:
  • По тарифа 40, първата страница на заявлението за сключване на застраховка „Живот“се попълва от договорителя, а здравната декларация на гърба - от законен представител на детето, като данните се отнасят за застрахованото дете.
  • Във всички случаи договорителят трябва да представи доклад от личния лекар за здравословното състояние на детето.
 • Допълнителна здравна декларация за договорителя при включване на допълнителния риск за освобождаване от вноски при смърт на договорителя
  Внимание: Ако този допълнителен риск не бъде включен, не е необходима никаква медицинска информация за договорителя, както и попълване на второ заявление.
 • Финансов въпросник — изисква се само при полици на стойност над 60 хил.лв. или 30 хил. щатски долара/евро
 • Декларация за произход на средствата – изисква се при над 30 000 лева еднократна премия или еднократно предплатени премии
 • Застрахователна полица

Получете повече информация за сключване на детска застраховка „Алианц Закрила“ в най-близкия клон на УниКредит Булбанк или изпратете запитване.

Предсрочно прекратяване

Договорителят има право да прекрати предсрочно застрахователния договор, като получи откупната стойност на застраховката, при условие, че тя има право на откуп.

Застрахователят (Алианц България Живот) има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия.

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл