Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка Бъдеще Инвест

Утвърдени финансови експерти активно управляват вашите средства.

 

 • Осигурявате си застрахователна защита

 • Получавате финансова обезпеченост за бъдещето на Вашето дете

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors или Amundi Asset Management

 

Запитване

Застраховка Бъдеще Инвест

Какво е застраховка Живот „Бъдеще Инвест“, свързана с инвестиционен фонд?

 Застраховка Живот „Бъдеще Инвест“ е комбинация от застрахователна защита от непредвидени събития и възможност да обезпечите бъдещето на детето си.

 

Пример

 

Tariff-90-icon-monthly-13-10-2020.png

Месечна вноска

50 евро/щатски долара за 14 г. срок на полицата

Tariff-90-icon-amount-13-10-2020.png

Застрахователна сума

4 200 евро/щатски долара

Tariff-90-icon-account-13-10-2020.png

Сума на личната сметка

9 309.28 евро/щатски долара при 4,68% средна годишна доходност

 


Застрахователна сума при фатален край в следствие на заболяване или злополука, която се изплаща, е 4 200 евро/щатски долари. Алианц продължава да инвестира вместо Вас до изтичане на застрахователната програма.

Застрахователна сума при ПТП с фатален край, която се изплаща, се удвоява и е 8 400 евро/щатски долари, а Алианц продължава да инвестира вместо Вас до изтичане на застрахователната програма.


* Към всяка една застрахователна програма, клиентът може да избере само една инвестиционна стратегия.

* Заложената средна-годишна доходност в примера е на база постигнатата доходност на балансирана стратегия с фонд Amundi Funds Global Multi-Asset (euro) за период 2017-2020г.

* Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск инвеститорите да не възвърнат пълния размер на вложените средства.

Характеристики

Срок

Икона

От 10 до 25 години /при изтичане срока на застраховката ползващото дете да бъде на не по-малко от 18 и не повече от 25 години/

Валута

Икона

Евро или щатски долари

Размер на вноската

Икона

От 30 евро за месечни премии; от 360 евро за годишни

Вид на вноската

Икона

Месечна или годишна

Сигурност и защита за вас и вашето дете

 

 • Изплаща се цялата застрахователна сума в случай на събития с фатален край
 • При фатален край от злополука се изплаща цялата застрахователната сума
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се удвоява
 • Полицата се освобождава от вноски и Алианц продължава да инвестира до падежа на застраховката и при изтичането ѝ на ползващото лице се изплаща стойността на личната сметка
 • Временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
 • Болничен престой от злополука
 • Разходи за лекарства и консумативи при злополука

Инвестиция на  международните финансови пазари във фондове на:

 • Част от Allianz SE – една от водещите компании в предлагането на финансови услуги в световен мащаб с над 125 годишна история
 • Дружеството управлява над 560 милиарда долара активи
 • Офиси в над 25 държави в САЩ, Европа и Азия
 • Екип от 780 професионалисти

Предлагани фондове на Алианц:

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – IT – EUR (Консервативна стратегия в евро)

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 – IT – EUR (Балансирана стратегия в евро)

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 – IT – EUR (Агресивна стратегия в евро)

 • Дългогодишен опит в предлагането и управлението на взаимни фондове
 • Дружеството управлява над 1,527 трилиона евро активи
 • На първо място в Европа и в топ 10 в света
 • Офиси в над 37 държави и над 100 милиона клиенти в цял свят
 • Екип от  4500 професионалисти

Предлагани фондове на Амунди:

Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative – EUR (AMUNDI Евро Консерватив)

Amundi Funds Global Multi-Asset - EUR (AMUNDI Евро Баланс)

Amundi Funds Pioneer Global Equity - EUR (AMUNDI Евро Динамик)

Amundi Funds Pioneer Income Opportunities – USD (AMUNDI Долар Баланс)

Amundi Funds Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth – USD (AMUNDI Долар Динамик)


* УниКредит Булбанк” АД извършва застрахователно посредничество на основание сключен със ЗАД “Алианц България Живот” договор за застрахователно агентство. “УниКредит Булбанк” АД не предоставя съвет по смисъла на  §1, т.55 от Допълнителните разпоредби на КЗ относно разпространявания застрахователен продукт и действа от името и за сметка на Застрахователя.