Специално за студенти

Възможности за студентско финансиране с продуктова линия Академична лига. Вземете дебитна карта за студенти, мобилно банкиране – Булбанк Мобайл, студентски кредит или овърдрафт, за да посрещнете своите нужди по модерен начин.

Специално за вас, студенти!

Дебитна карта за студенти

Разполагайте с наличните си средства във всеки един момент. Пазарувайте в различни търговски обекти, плащайте в интернет или теглете в брой от банкомат.

Булбанк Мобайл

С няколко движения бързо и лесно заплащате през своя телефон: семестриални и годишни такси за обучение, наеми и други разходи в ежедневието.

Студентски кредит

Със студентски кредит плащате своето обучение, текуща издръжка, участие в студентски бригади в чужбина, както и еднократни разходи - купуване на компютър.

Овърдрафт срещу стипендия

Допълнителните средства, които можете да заемате от текущата си сметка и да използвате за заплащане на семестриална такса или закупуване на учебници, докато бъде преведена сумата на месечната ви стипендия.