Инвестиционен кредит за покупка на оборудване

 • Финансиране до 85% от размера на пазарната оценка на недвижимия имот
 • Възможност за финансиране и на разходите за транспорт, монтаж и въвеждане в експлоатация на закупуваното оборудване
 • Без такса за издаване на ипотечен сертификат

 

 

Характеристики

Финансиране

До 85% от стойността на одобрения за финансиране инвестиционен проект.

Цел

 • Заплащане на апаратура
 • Заплащане на специализирано обзавеждане за кабинета
 • Заплащане на специализиран софтуер/хардуер
 • Заплащане на специализирани инструменти

Срок

 • До 7 години при покупка на ново оборудване
 • До 5 години при покупка на употребявано оборудване

Валута

Лева или евро

Лихва

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка. 

*Лихвен индекс за съответната валута - SOFIBOR за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност.

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Честота на погасяване

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Тарифа

Кандидатстване

Как да кандидатствате?

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете сделката с наш консултант.
 2. Попълнете искане за кредит за физическо лице.
 3. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка. 

Допълнителни продукти