Депозит „Флекси“

Получавайте повече от спестяванията си и разполагайте спокойно с част от тях. 
Срочен депозит „Флекси“ комбинира доходността на депозита с оперативните възможности на разплащателните сметки, но при по-висока лихва от тяхната. 

  • Оперирате със средствата си по депозита определен брой пъти без санкциониращи лихви.
  • Без комисиона за касово обслужване при теглене в рамките на регламентираните бройки.
  • Олихвяване със значително по-висок лихвен процент от разплащателна сметка.
  • Служи като обезпечение по кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.
Запитване

Характеристики

Срок

1, 3, 6, 12 и 24 месеца

Минимална сума за откриване

2 000 лева или 1 000 евро/щатски долара

Лихва

Лихвеният процент е значително по-висок, отколкото по разплащателна сметка, в случай на спазване на условията по депозита. Лихвата се начислява на датата на падеж на депозита с размер в зависимост от валутата, срока и сумата на депозита.

Вие избирате дали да получавате лихвата си – по друга сметка или да се капитализира по депозитната сметка.

Опериране със средствата

Можете да теглите и да правите преводи по време на срока на депозита, определен брой пъти – 4, 10, 15, 24 и 40 – в зависимост от срока на депозита.

Тарифа

Лихвен бюлетин

Изчислете месечната лихва и изпратете запитване

Искам да спестявам в за срок от
при сума

Откриване на депозита

Необходими документи

  • Сключване на договор по образец

Допълнителна информация

Онлайн

Изпратете онлайн запитване след изчисление на месечната лихва от калкулатора по-горе.


Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи основанието за откриването на сметката.


От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично да са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл