Депозит „Donna“

Спечелете повече от спестяванията си, докато се грижите за вашето дете. Възползвайте се от срочен депозит „Donna“, предназначен специално за майки с деца до 3 години. 

  • По-висока доходност докато детето ви навърши 3 години.
  • Неограничено довнасяне на суми за срока на депозита.

Характеристики

Срок

6 месеца в 3 последователни 2-месечни лихвени периода

Минимална сума за откриване

1 000 евро/ щатски долара

Лихва

Лихвеният процент се увеличава с 0.25% до навършване на 3-годишна възраст на вашето дете.

Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период.

Тарифа

Откриване на депозита

Необходими документи

  • Договор по образец 

Допълнителна информация

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк лично от дами с деца до 3 годишна възраст срещу представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи основанието за откриването на сметката.


От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл