Спестовна сметка „Многофакторен влог“

Определяйте сами лихвата, за да печелите повече от парите си, със спестовна сметка „Многофакторен влог“.

  • Атрактивна лихва при 1 или 2 тегления месечно.
  • Без комисиони при вноски
Запитване

Характеристики

Минимална сума за откриване

10 лева или 5 евро/щатски долара

Операции със сметката

  • Извършвате всякакви банкови операции в реално време и от всеки клон на банката.
  • Можете да нареждате и получавате преводи за/от чужбина.

Лихва

  • Получавате лихвата си всеки месец на база средномесечни салда по сметката.

  • Лихвата може да се превежда по друга спестовна или разплащателна сметка или да се капитализира по спестовната сметка.

Такси и комисиони

Няма комисиони при вноски от титуляр по сметката.

Тарифа

Откриване на сметката

Необходими документи

  • Сключване на договор за спестовна сметка „Многофакторен влог“ по образец. 

Допълнителна информация

Онлайн

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с вас. 

Запитване


Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.


От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти