Съвместен „Многофакторен влог“

Спестявайте повече със съвместния „Многофакторен влог“.

  • Атрактивна лихва при 1 или 2 тегления месечно.
  • Без комисиони при вноски

Характеристики

Минимална сума за откриване

10 лева или 5 евро/щатски долара

Лихва

  • Получавате лихвата си всеки месец на база средномесечни салда по сметката.
  • Лихвата може да се превежда по друга спестовна или разплащателна сметка или да се капитализира по спестовната сметка.

Операции със сметката

  • Извършвате всякакви банкови операции в реално време и от всеки офис на банката.
  • Имате възможност да нареждате и получавате преводи за/от чужбина.

Такси и комисиони

Няма комисиони при вноски от титуляр по сметката.

Условия и документи

Необходими документи

  • Искане за съвместна сметка
  • Договор за спестовна сметка по образец

Тарифа

Лихвен бюлетин

Откриване на сметката

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече