Детска спестовна сметка „Многофакторен влог”

Погрижете се за бъдещето на детето си с детска спестовна сметка „Многофакторен влог“ - с отлични условия и без такса за поддръжка.

  • Можете да откриете сметката в лева, евро и щатски долари.
  • Без такса за поддръжка.

Характеристики

Лихва

Лихвата се изплаща всеки месец и при закриване на сметката.

Титуляр

Титуляр на влога е малолетно/непълнолетно лице до 18 години.

Вложител

Вложител е пълнолетно лице, откриващо влога, без изискване за роднинска връзка. След откриване на сметката други лица, различни от вложителя, също могат да внасят суми по влога.

Валута

Лева, евро или щатски долари

Операции със сметката

Разпореждане със суми от сметката може да се извършва от законните представители с разрешение на районния съд.

При навършване на пълнолетие

При навършване на пълнолетие на титуляря сметката се запазва при действащите условия, приложими за този продукт.

Условия и документи

Необходими документи

  • Акт за раждане на детето
  • Документ за самоличност на вложителя
  • Искане за откриване на детска сметка
  • Договор за детска спестовна сметка „Многофакторен влог“ по образец

Тарифа

Лихвен бюлетин

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече