Инвестиционно посредничество

Високо качество при инвестиционно посредничество - покупко-продажба на финансови инструменти. Услуги на българския и международен капиталов пазар.

Български капиталов пазар

Банката предлага пълен достъп до местния капиталов пазар, както и възможност за търговия с държавни ценни книжа, издадени от Република България.

Международен капиталов пазар

УниКредит Булбанк предлага сделки, сключвани директно с клиента и посредничество при търговия с ценни книжа.

Регистрационен агент

УниКредит Булбанк е лицензирана да издава дубликати на депозитарни разписки, да извършва процедури по унаследяване и дарения.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече