Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II