Детски срочен депозит

Отделете средства за бъдещето на детето си и ги увеличете с детски депозит в национална или чужда валута.

  • По-висока лихва от тази по разплащателни и спестовни сметки, в зависимост от валутата, срока и сумата на депозита.
  • Титуляр на влога е малолетно/непълнолетно лице до 18 години.
  • Вложител е пълнолетно лице, откриващо влога, без изискване за роднинска връзка.

Характеристики

Срок

Избирате предпочитан от вас срок от:

1 седмица, 2 седмици, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца или 24 месеца

Депозитът се подновява автоматично на датата на падежа.

Минимална сума за откриване

50 лева, 100 евро/щатски долара/британски лири или 150 швейцарски франка.

Можете да откриете едномесечен срочен депозит с нулево салдо, за срок от 30 дни.

Лихва

Лихвеният процент може да бъде по-висок от този по разплащателни и спестовни сметки в зависимост от валутата, срока и сумата на депозита.

Лихвата се изплаща на датата на падеж или при закриване на депозита.

Опериране със средствата

Всяко лице, различно от вложителя, може да внася суми по влога. Разпореждане със суми от сметката може да се извършва от законните представители с разрешение на районния съд.

Операции по срочния депозит могат да се извършват от всеки клон на УниКредит Булбанк.

Такси и комисиони

При теглене на суми в брой на каса, на датата на падеж на депозита не се събира комисиона за касово обслужване.

Условия и документи

Необходими документи за откриване

  • Акт за раждане на детето
  • Документ за самоличност на вложителя
  • Искане за откриване на детска сметка
  • Договор за детски срочен депозит по образец 

Тарифа

Лихвен бюлетин

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече