Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ипотечен кредит "Моят нов дом"

С ипотечен кредит „Моят нов дом“ от УниКредит Булбанк вие получавате:

 • Дистанционна консултациякандидатствайте дистанционно и подпишете електронно своя договор до 31.03.2023 г. и получавате кредита си без такса документално оформяне на обезпечение
 • Финансиране до 90%
 • Срок до 35 години
 • Промоционален лихвен процент от 2,59% с възможност за фиксиран лихвен процент

ЗАЯВЕТЕ

Ипотечен кредит "Моят нов дом"

Промо

Представи си, че някои неща не се променят.

Всеки има нужда от сигурност и спокойствие относно размера на месечните си разходи, включително вноските по кредитите.

Научете повечеза Промо

Характеристики

Размер на финансиране

Икона

До 90% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

Икона
 • Финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот
 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

Икона
 • От 61 дни до 35 години
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години

Лихвени проценти

Икона

По избор на кредитоискателя:

- фиксиран  годишен лихвен процент за първите пет години и плаващ лихвен процент за останалия период на кредита

- плаващ годишен лихвен процент за целия период на кредита, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

Валута

Икона

Лева или евро**

Вид вноски

Икона

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

Икона

Първа по ред ипотека на недвижимия имот, служещ за обезпечение, или на друг имот

Метод на изчисляване на лихвата

Икона

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Икона

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

Необходимост от застраховка Живот

Икона

Да

Необходимост от застраховка Имот

Икона

Да

 

**Кредити в евро се предоставят само при плаващ годишен лихвен процент.

*Референтен лихвен процент за съответната валута - ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност.

Пример: Одобрен размер на кредит 150 000 лв. Срок на кредит: 35 години Вид погасителна вноска: Анюитетна Размерът на месечната погасителна вноска при: 

-          Ипотечен кредит с плаващ лихвен процент - 600.88 лв., ГПР 3.30 % за целия срок на кредита. Общо дължимо в края на периода – 252 822.42 лв.

-          Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент - 679.99 лв. за първите пет години и 626.39 лв. за останалия период на кредита, ГПР 3.79 % за целия срок на кредита и общо дължимо в края на периода – 266 032.39 лв.

Изчисленията в примера са направени при фиксиран годишен лихвен процент за първите пет години 3.49% и плаващ лихвен процент за останалия период на кредита – 2.79%. Месечната премия по застраховката  Живот е включена в размера на месечната вноска и в двата примера е 52.50 лв.

Превод на работна заплата е необходимо условие за предоставяне на кредита.

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит. 

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

 • Разходите за застраховка „Живот“ за срока на договора за кредит;
 • Разходите за имуществена застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение за срока на договора за кредит;
 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Горепосочените допълнителни разходи не са включени в посочените в примера общи разходи по кредита и стават част от ГПР, когато станат известни на Банката.

Кандидатстване

 

Заявета дистанционно ипотечен кредит "Моят нов дом" от УниКредит Булбанк.

 

Заявете дистанционно

и преминете лесно и удобно през стъпките до желаното жилище.

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Насрочвате онлайн консултация

 

 

Обсъдате с експерт всички въпроси по телефон или с видео разговор

Обсъждате с експерт всички ваши въпроси по телефон или с видео разговор

 

Получете персонална оферта и одобрение за ипотечен кредит "Моят нов дом".

Получавате вашата персонална оферта и одобрение

 

 

 

Възползвате се от правна консултация и съдействие на всеки етап от сделката преди получването на ипотечен кредит.

Възползвате се от правна консултация и съдействие
на всеки етап от сделката

Бързо, лесно и удобно обменяте всички документи електронно.

Обменяте всички документи електронно

Последната стъпка е подписването на договора за ипотечен кредит "Моят нов дом" във филиал на УниКредит Булбанк.

Остава само да подпишете договора за вашия жилищен кредит електронно с КЕП

 

Свържете се с ипотечен консултант за ипотечен кредит "Моят нов дом"

Заявете

 

Лесно и изцяло дистанционно

Попълнете кратката форма за вашия ипотечен кредит само с няколко клика.

Свържете се с ипотечен консултант

02/ 933 72 22 на цената на градски разговор

Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.

Изчислете месечната вноска при плаващ лих. % и изпратете запитване

Аз съм на и цената на имота, който искам да закупя е
Планирам да го изплатя за

Все още не сте избрали имот? Вземете Ипотечен сертификат за максималната сума на кредита, която може да получите от банката.

Допълнителна информация

Научете за нашата Лихвена методология, Пазарни лихвени индекси и Предстоящи промени.
 

Намерихте мечтаното жилище?! Сега е време да проверите всички необходими документи, за да изтеглите ипотечен кредит.


„УниКредит Булбанк“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя” № 7, електронен адрес: www.unicreditbulbank.bg, лицензирано да осъществява банкова дейност под надзора на Българската народна банка, въз основа на Заповед № РД 22-2249/16.11.2009 г. на управителя на Българската народна банка.

Полезни инструменти

Наръчник "Моят нов дом"

 Наръчник "Моят нов дом"

За да намали загубата на време и пари, УниКредит Булбанк създаде микросайта „Моят нов дом“, който дава полезни съвети и напътствия от идеята за закупуване на жилище до нанасянето в новия дом. Вижте още полезни съвети, с които да сте подготвени във всеки момент за така желаната покупка на жилище.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ипотечен сертификат

Ипотечен сертификат

Част от пътя към закупуването на мечтания дом е сумата, с която банката ви финансира. УниКредит Булбанк ви предлага решение, с което да ви осигури спокойствие, докато избирате мечтания дом. 

 

 

Научете повече