Взаимни фондове Pioneer

Директни инвестиции във взаимни фондове Pioneer. Доверете ни инвестиционните си планове. Средствата ви ще се управляват от лидера на пазара на инвестиционни продукти в България Pioneer Investments.

Предимства

 • Достъп до инвестиционни средства с високо качество при ниска сума на вложението. 
 • Закупуване на дялове от кошница, включваща акции и облигации на множество компании в различни сектори и места по света.
 • Прозрачност при управлението на инвестициите. 
 • Диверсификация на риска.
 • Висока ликвидност на средствата.
 • Възможност за реализация на вашите житейски планове с придобитите от инвестицията средства.
 • Необлагаема капиталова печалба от инвестиции във взаимни фондове.

Характеристики

Изберете стратегия на инвестиране в съответствие с вашите желания. Фондът се предлага на местни и чуждестранни физически и юридически лица (с изключение на граждани на САЩ и на дружества, в капитала на които участват граждани или фирми на САЩ).


Валута

Щатски долари или евро

Минимална сума за първоначална инвестиция

500 евро/ щатски долари

Минимална сума за всяка следваща инвестиция

150 евро/ щатски долари

Времеви хоризонт на спестяване

Дългосрочен

Pioneer Investments

Управление, продажба и дистрибуция на взаимни фондове и алтернативни инвестиционни програми. Pioneer Investments управлява над 155 млрд. евро към 30.09.2012 в повече от 160 фонда.

История

Pioneer Investments има над 80 години опит в предлагането и управлението на взаимни фондове. Първият взаимен фонд на Pioneer Investments, Pioneer Fund - създаден през 1928 г., е един от четирите най-стари фонда в САЩ.

Pioneer Investments в България

Pioneer Investments е първото чуждестранно дружество за управление на активи, което предлага инвестиционни продукти в България в сътрудничество с УниКредит Булбанк.

В България се предлагат ценни книжа (единици) на регистрирания в Люксембург фонд Pioneer Funds. Той се състои от няколко под-фонда и е фонд тип „чадър” - дава възможност на инвеститорите да избират между една или повече инвестиционни цели чрез инвестирането в един или повече под-фондове.

Фондове Pioneer 

Фондове Pioneer са регистрирани в Люксембург и допуснати до публично предлагане съгласно Директивите на Европейския съюз.

В България се предлагат единици от клас А, недистрибутивни (неразпределящи дивидент) и дистрибутивни (разпределящи дивидент) в евро и/или щатски долари в следните под-фондове:

 • Под-фондове в акции
 • Под-фондове в облигации
 • Под-фондове „Пълна възвръщаемост“
 • Краткосрочни под-фондове
 • Балансиран фонд
 • Стоков фонд
 • Руски акции
 • Фондове от европейски акции
 • Фондове от световни акции
 • Фондове от американски акции

Информация за всички фондове и техните проспекти са достъпни на официалния сайт на Pioneer Investments.

Инвестиране във взаимни фондове

Подробна информация за фондове Pioneer и възможностите за инвестиране можете да получите:

 • Във всички клонове на УниКредит Булбанк
 • Като прочетете „Проспект и правила за управление на фонда“ и „Допълнителна информация за българските инвеститори относно фондове Pioneer, предлагани в България“

Необходими документи

Нареждане за откриване на партида


Предупреждение за риск

Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възвърнат пълния размер на вложените средства. 

Сходни продукти

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл