Съвместна разплащателна сметка

Улеснете ежедневието си със съвместна разплащателна сметка от УниКредит Булбанк.

  • Можете да нареждате всички видове операции, допустими от българското законодателство.
  • Разполагате съвместно със средствата по сметка си от всеки клон на УниКредит Булбанк в страната.
Запитване

Операции със сметката

  • Извършвате всякакви банкови операции в реално време и от всеки клон на банката.
  • Можете да използвате сметката за получаване на преводи, възнаграждения и друго.

  • Имате възможност за абониране към услугата за заплащане на комунални разходи и периодични плащания.
  • Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката.

Характеристики

Срок

Безсрочна

Валута

Лева, евро, щатски долари, британски лири или швейцарски франкове.

Минимална сума за откриване

Имате възможност да откриете сметката си с нулево салдо за срок от 30 дни.

Минимален размер

50 лева, 25 евро/щатски долара/британски лири/швейцарски франка.

Лихва

  • Начисляването на лихва, съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица, е гарантирано при поддържането на сума над 50 лева или 25 евро, щатски долара, британски лири или швейцарски франка.
  • Лихвата може да се превежда по посочена от титулярите друга сметка в банката, която може да е с титуляр трето лице.

Условия и документи

Необходими документи

  • Искане за откриване на съвместна сметка.
  • Сключване на договор за съвместна разплащателна сметка по образец.

Лихвен бюлетин

Тарифа и общи условия

Откриване

Онлайн

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с вас. 

Запитване

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече