Чекове

Чекът е изпитано във времето средство за пренасяне на финансови средства, което дава сигурност по време на пътувания в страната и чужбина.

УниКредит Булбанк предлага най-разпространените в чужбина чекове, приемани от всички банки. Те се продават от банката въз основа на участието й в международни споразумения за ускорен начин на инкасиране на чекове.

Такси и комисиони

Клиентите заплащат на банката такси и комисиони за инкасиране на поименни и пътнически чекове, за продажба, за преиздаване, за изплащане, за връщане и анулиране.

Таксите и комисионите са посочени в Тарифата на УниКредит Булбанк.

Тарифа

Допълнителни продукти