Имоти за продажба

Списък с имоти за продажба, собственост на УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк АД, с решение на Управителния съвет протокол 21/27.04.2016г., обявява за продажба банкови имоти, описани в приложената таблица, съдържаща и начална тръжна цена. Имотите ще се продават чрез търг с неприсъствено тайно наддаване, който ще бъде организиран в срок до един месец от получаването на едно или повече заявления за конкретен имот.

Заявленията е необходимо да се подадат писмено на имейл адрес CvehfuSfouboeTbmftTfdujpoAVojDsfejuHspvq/Ch  или да бъдат депозирани в деловодството на сградата в София, ул. Гюешево 14 до УниКредит Булбанк АД, Управление „Сграден фонд и логистика“.

Адрес Имот Сграда, кв.м. Земя Начална тръжна цена, лв., без ДДС
Карнобат, ул. Макариополски 18 Столова с клуб - масивна сграда с РЗП 677.90 кв.м. и гараж с ЗП 40.80 кв.м. Имотът е със самостоятелен вход. 808 не 116380
Рила, ул. Аверий Попстоянов 3 Земя с площ 770 кв.м. заедно с двуетажна сграда със застроена площ 133.50 кв.м. 267 770 84000
Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А Двуетажна масивна административна сграда 1388 не 223278
Стралджа, кв. Ямбол, парцел II, кв.125 Гараж 18 не 2565
Сухиндол, ул. Христо Ботев 10 Триетажна сграда в дворно място с площ 860 кв.м. в УПИ XII - 568, кв. 11 по плана на гр. Сухиндол. Банката притежава част от сутерена и втория етаж и целия трети етаж, заедно с 55.33% ид. части от общите части на сградата. РЗП на собствеността на Банката е 349.41 кв.м. Входът на банката е общ с ДСК. 337.4 860 8690
Старозагорски Минерални бани, ул. Ела 8 Почивна станция с площ 400 кв.м., разположена на петия етаж от пететажна сграда, построена върху общинска земя 400 не 78816
Кърджали, ул. Сан Стефано 22 1/2 Част от масивна сграда, а именно партер и сутерен с гараж. 350 175 110486
с. Дралфа, Общ. Търговище Земеделска земя имот ХV 39 0 33475 38919
с. Дълбоки, местност Дъбрава, Обл. Стара Загора Земя и гора 0 90009 42751
Карнобат, местност Дренака Земеделска земя с площ 25963 кв.м., 3та категория,имот № 188, кв. 516 0 25963 65125
Ловеч, местност Мелница Земя, имот VІ - 285, идеални части 0 6870 84000
С. Млекарево, Обл. Нова Загора Празно дворно място с площ 1 520 кв.м., имот 165, в центъра на село Млекарево. Селото се намира на 15 км. от гр. Нова Загора. 0 1520 3734
Девня, Повеляново, ул. Строител 19 Част от административна сграда, а именно: втори, трети и четвърти етажи, мазета No.1,3,5,6,8,9,10, заедно със 75.41% идеални части от коридорите в мазетата и 75.41% идеални части от общите части на сградата 931 не 63784
с. Негованци, Общ. Радомир Две полуразрушени паянтови сгради с площ 62 кв.м. в едно с дворно място 680 кв.м.в УПИ IX от имот пл. № 408 от кв. №25 по плана на с.Негованци, община Радомир 62 680 1574
Нова Загора ПТИЦЕКОМБИНАТ В ГР.НОВА ЗАГОРА. Имотът се притежава в идеални части. 3617.56 22171.4 174000
София, кв. Слатина, бл.75, партер Сутерен, първи и втори етаж със самостоятелен вход от седем етажна жилищна сграда, с РЗП 740.75 кв. м. Ползва се като складова база на Банката.  Два етажа, заедно със складово помещение на 103.20 кв.м., заедно с 25.42% ид. части от общите части на сградата. С право на строеж. 740.75 не 411327
Сливен, ул. Раковски 23 Магазин с площ 178 кв.м. в едно със склад - офис с площ 44 кв.м. разположени на партерен етаж 222 не 190005
Банско Двуетажна масивна сграда 1041.47 655 575 819

 

 

Имотите, обявени за публична продан от УниКредит Булбанк, вече са видими на онлайн портал – http://unicreditbulbank.imot.bg/