Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Булдирект

Булдирект е вътрешнобанкова автоматизирана система за разплащания в лева, основана на принципите на директния дебит. Разплащанията се извършват между юридически лица – клиенти на УниКредит Булбанк, контрагенти съгласно споразумения за предоставяне на стоки/услуги. Услугата е ефективнно решение за нашите корпоративни клиенти за лесно, бързо и удобно събиране на вземанията от своите платци.

Платците предоставят съгласия за директен дебит. Въз основа на тях и на информация за задълженията им системата извършва автоматично събиране на вземанията на фирмата-доставчик от сметките на платците. В услугата съществуват и допълнителни опции, които могат да отговорят на специфични изисквания от страна на клиентите.

Булдирект предоставя възможност на клиентите на УниКредит Булбанк за автоматично събиране на вземания и/или погасяване на задължения.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна