Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Multicash

Multicash е софтуер, който предоставя достъп до информация за сметки. Клиентите имат възможност да създават платежни нареждания в лева и валута и да извършват безкасови транзакции. Използва се от повече от 200 банки от цял свят.

Комплексната мулти-банкова система Multicash дава цялостен поглед върху всички сметки в различните банки, като по този начин се улеснява контролът и оптимизирането на паричните потоци.

Multicash

Предимства

  • Автоматизирана обработка в реално време
  • Платежни нареждания от разстояние в лева и друга валута
  • Гъвкава база данни с широк спектър от платежни бланки
  • Управлявляване на сметки в други банки, които поддържат Multicash
  • Ежедневни извлечения
  • Съвместимост със счетоводни системи на трети страни

За кого е предназначен?

Multicash е особено подходящ за активни корпоративни клиенти, които желаят да управляват всички свои сметки с едно електронно банкиране.

Заявяване на услугата

Необходимо е клиентът да попълни Искане за ползване на услугата и да подпише договор за използване на Multicash.

Често задавани въпроси

Да, имате възможност да включите повече от един представител в Multicash.

Информация, която е на разположение в e-Cash: баланси, движения по сметки, обороти, кредитни карти, кредити, депозити.

Не, Multicash не изисква квалифициран електронен подпис.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна