Нагоре икона Бутон за връщане към началото

e-Cash

e-Cash e съвременно инсталационно приложение за електронно банкиране, което не изисква постоянна връзка с интернет.

Освен традиционните платежни нареждания, е-Cash предлага лесен достъп и до различни банкови продукти. Съчетава комфорта и дизайна на уеб-базирани решения за електронно банкиране и сигурността на инсталационните приложения. Всеки клиент разполага с едно сървърно и неограничен брой клиентски приложения, които  се инсталират на работните компютри.

Синхронизация (връзката с банката) е необходима само, за да се актуализира съществуващата информация или данните, които трябва да бъдат изпратени.

e-Cash

Предимства

  • Сигурност на плащанията и информацията от банковите сметки
  • Удобство при използването на банкови сметки на няколко дружества
  • Достъп до различни банкови продукти, освен традиционните платежни нареждания
  • Възможност за интегриране на е-Cash със счетоводната система на клиента - зареждане на файлове с платежни нареждания, файлове с контрагенти, изтегляне на извлечения и други

За кого е предназначен?

Услугата е подходяща за големи структури с повече от един потребител на електронно банкиране.

Заявяване на услугата

Необходимо е клиентът да попълни Искане за ползване на е-Cash и да сключи договор за услугата. До една работна седмица банката изпраща инсталационен пакет със софтуера на e-Cash и лични сертификати за всички включени пълномощници.

Често задавани въпроси

Синхронизацията (връзката с Банката) е необходима само за да се актуализира съществуващата информация или данните, които трябва да бъдат изпратени.

Информация, която е на разположение в e-Cash: баланси, движения по сметки, обороти, кредитни карти, кредити, депозити.

Няма проблем валутите на депозита и кредита да се различават, но е възможно да ви бъде поискан по-голям процент на покритие на обезпечението (дисконт). За повече информация, моля обърнете се към корпоративен мениджър клиенти.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна