e-Cash

e-Cash e съвременно инсталационно приложение за електронно банкиране, което не изисква постоянна връзка с интернет.

Освен традиционните платежни нареждания, е-Cash предлага лесен достъп и до различни банкови продукти. Съчетава комфорта и дизайна на уеб-базирани решения за електронно банкиране и сигурността на инсталационните приложения. Всеки клиент разполага с едно сървърно и неограничен брой клиентски приложения, които  се инсталират на работните компютри.

Синхронизация (връзката с банката) е необходима само, за да се актуализира съществуващата информация или данните, които трябва да бъдат изпратени.

Предимства

  • Сигурност на плащанията и информацията от банковите сметки
  • Удобство при използването на банкови сметки на няколко дружества
  • Достъп до различни банкови продукти, освен традиционните платежни нареждания
  • Възможност за интегриране на е-Cash със счетоводната система на клиента - зареждане на файлове с платежни нареждания, файлове с контрагенти, изтегляне на извлечения и други

За кого е предназначен?

Услугата е подходяща за големи структури с повече от един потребител на електронно банкиране.

Заявяване на услугата

Необходимо е клиентът да попълни Искане за ползване на е-Cash и да сключи договор за услугата. До една работна седмица банката изпраща инсталационен пакет със софтуера на e-Cash и лични сертификати за всички включени пълномощници.

Често задавани въпроси

Синхронизацията (връзката с Банката) е необходима само за да се актуализира съществуващата информация или данните, които трябва да бъдат изпратени.

Информация, която е на разположение в e-Cash: баланси, движения по сметки, обороти, кредитни карти, кредити, депозити.

Няма проблем валутите на депозита и кредита да се различават, но е възможно да ви бъде поискан по-голям процент на покритие на обезпечението (дисконт). За повече информация, моля обърнете се към корпоративен мениджър клиенти.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна