Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Взаимни фондове Amundi Group

Директни инвестиции във взаимни фондове Amundi Group. Доверете ни инвестиционните си планове. Средствата ви ще се управляват от лидера на пазара на инвестиционни продукти в България Amundi Asset Management.

Взаимни фондове Amundi Group

Предимства

 • Достъп до инвестиционни средства с високо качество при ниска сума на вложението. 
 • Закупуване на дялове от кошница, включваща акции и облигации на множество компании в различни сектори и места по света.
 • Прозрачност при управлението на инвестициите. 
 • Диверсификация на риска.
 • Висока ликвидност на средствата.
 • Възможност за реализация на вашите житейски планове с придобитите от инвестицията средства.
 • Необлагаема капиталова печалба от инвестиции във взаимни фондове.

Характеристики

Изберете стратегия на инвестиране в съответствие с вашите желания. Фондът се предлага на местни и чуждестранни физически и юридически лица (с изключение на граждани на САЩ и на дружества, в капитала на които участват граждани или фирми на САЩ).


Валута

Икона

Щатски долари или евро

Минимална сума за първоначална инвестиция

Икона

500 евро/ щатски долари

Минимална сума за всяка следваща инвестиция

Икона

150 евро/ щатски долари

Времеви хоризонт на спестяване

Икона

Дългосрочен

Amundi Asset Management

Управление, продажба и дистрибуция на взаимни фондове и алтернативни инвестиционни програми. Pioneer Investments управлява над 1.4 трилиона евро към 31.12.2017в повече от 160 фонда.

История

Amundi Asset Management има над 80 години опит в предлагането и управлението на взаимни фондове. Първият взаимен фонд на Pioneer Investments, Pioneer Fund - създаден през 1928 г., е един от четирите най-стари фонда в САЩ.

Amundi Asset Management в България

Pioneer Investments е първото чуждестранно дружество за управление на активи, което предлага инвестиционни продукти в България в сътрудничество с УниКредит Булбанк.

В България се предлагат ценни книжа (единици) на регистрираните в Люксембург фондове на Amundi Group. Те се състоят от няколко под-фонда и са фонд тип „чадър” - дават възможност на инвеститорите да избират между една или повече инвестиционни цели чрез инвестирането в един или повече под-фондове.

Фондове Amundi Group

Фондовете на Amundi Group са регистрирани в Люксембург и допуснати до публично предлагане съгласно Директивите на Европейския съюз.

В България се предлагат единици от клас А, недистрибутивни (неразпределящи дивидент) и дистрибутивни (разпределящи дивидент) в евро и/или щатски долари в следните под-фондове:

 • Под-фондове в акции
 • Под-фондове в облигации
 • Под-фондове „Пълна възвръщаемост“
 • Краткосрочни под-фондове
 • Балансиран фонд
 • Стоков фонд
 • Руски акции
 • Фондове от европейски акции
 • Фондове от световни акции
 • Фондове от американски акции

Информация за всички фондове и техните проспекти са достъпни на официалния сайт на Amundi Asset Management.

Инвестиране във взаимни фондове

Подробна информация за фондове Amundi Group и възможностите за инвестиране можете да получите:


 • Във всички клонове на УниКредит Булбанк
 • Като прочетете „Проспект и правила за управление на фонда“ и „Допълнителна информация за българските инвеститори относно фондове Amundi Group, предлагани в България“

Необходими документи

Нареждане за откриване на партида


Предупреждение за риск

Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възвърнат пълния размер на вложените средства. 

Сходни продукти