Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Директни инвестиции

Директни инвестиции

УниКредит Булбанк предлага достъп до капиталовите пазари за директни инвестиции в акции, облигации, боросово търгуеми фондове и други финансови инструменти в България и на много международни пазари.

Меню "Инвестиции и пазари" в Онлайн банкирането, Ви позволява да подавате поръчки за покупка и продажба на акции, облигации,  боросово търгуеми фондове и други финансови инструменти в България и на много международни пазари.

За повече информация разглеждайте раздела ни за Инвестиционно посредничество.


Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II

 

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече за Булбанк Мобайл

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл