Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Банкови карти

Банкови карти

Уважаеми клиенти, от 20.06.2022 г. може да се възползвате от ексклузивен достъп до новия бизнес салон на Летище София - Aspire, опериран от Swissport.

Поради текущи дейности, свързани с подобряването на цялостната инфраструктура и услуги на Летище София, временно е ограничен достъпа до следните услуги: Салон „Плиска“ и „Преслав“ и Fast track.

Дебитна карта Mastercard World Elite

Дебитна карта MasterCard World Elite

Наше специално предложение за частни клиенти е черната дебитна карта от най-висок клас Mastercard World Elite, която е без лимити за теглене и плащания, като включва в себе си и висок застрахователен пакет, консиерж услуги и безплатен достъп до Бизнес Салон Преслав и Плиска (на летище София) и удобствата на специалните салони SKY Lounge и Vienna Lounge (на летище Виена). За да се възползвате от предложението, представете Вашата карта Mastercard® World Elite и валидна бордова карта.

Цялата гама от дебитни и кредитни карти на УниКредит Булбанк е също на ваше разположение, както и дигитализираните дебитни и кредитни карти.

Текст файл икона Тарифа

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Предложения за дебитни и кредитни карти

Услуги към карти