Ралица Дойчинова

Ралица Дойчинова е организационен психолог със задълбочен професионален интерес в областта на управлението на екипи  и комуникацията в тях. Тя е сертифициран треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение. През последните 10 години се занимава активно със създаване на обучения за възрастни и с тяхното провеждане. Опитът й обхваща управленско и HR консултиране и  участие в разработка на дизайн и провеждане на тренинги в 20 различни тематични насоки, с над 1500 обучени участника в продължение на 10 години.

Ралица е доктор на науките, като изследователската й работа е посветена на ефективността и приложението на E-Learning  системи в съвременна бизнес среда. Прилага теорията в практиката като изработва съдържание за електронни обучения.

В УниКредит Булбанк тя е част от екип "Обучение и развитие" от 2016 г., където вдъхновено провежда тренинги, участва в проект за кариерно консултиране на служителите и създава електронни курсове.Обратно