Александър Бухчев

Александър Бухчев е Мениджър на екип Кредитиране на международни и ключови клиенти и специализирани транзакции. Започва работа в Уникредит Булбанк през 2011 г. като риск мениджър в „Средни корпоративни клиенти“, но скоро след това е преместен в екип Кредитиране на международни и ключови клиенти и специализирани транзакции. От средата на 2017 г. заема настоящата си позиция Старши мениджър на отдел „Необслужвани кредити - Корпоративни клиенти.

Има икономическо образование със специалност Международни икономически отношения от Университет за национално и световно стопанство. Завършва магистратура по Бизнес Администрация в Нов български университет.

Най-ценните си уроци обаче е получил от грешките, които е правил.Обратно