Нагоре икона Бутон за връщане към началото

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2017

Събитието предоставя възможност в рамките на три дни за осъществяване на  ползотворни делови контакти, за получаване на информация относно новите технологии и услуги в областта на медицината и запознаване с тенденциите на пазара.

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2017

Попълнете електронната форма за участие и ще получите подарък от нас!

Запознат съм с доброволния характер на предоставяне на личните данни и условията за обработката и ползването им. Давам съгласието си личните ми данни, без допълнително заплащане и специално разрешение, да бъдат използвани за получаване на търговска информация по телефона, чрез електронна или обикновена поща за продукти и/или услуги на УниКредит Булбанк АД.

УниКредит Булбанк АД е регистрирана по Закона за защита на личните данни и гарантира, че Вашите лични данни ще се използват според разпоредбите на Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставени на трети лица без Вашето предварително разрешение.