За да получавате известия следва да дадеш позволение на Булбанк Мобайл. В случай, че не получаваш известия, моля да провериш в меню Настройки на устройството.