Такси и комисиони

fees-commissions.png

 

Промоционална кампания за преводи по мобилен номер:

 

Такса за преводи по мобилен номер до 31.01.2022: 0.00 BGN

Такса след изтичане на промо периода след 31.01.2022: 0.50 BGN


Посочената такса е съгласно Тарифата на банката и е дължима, освен в случаите, когато е договорено друго и се прилагат различни от стандартните условия.