Такси и комисиони

fees-commissions.png

 

Такса за преводи по мобилен номер: 0.70 BGN


Посочената такса е съгласно Тарифата на банката и е дължима, освен в случаите, когато е договорено друго и се прилагат различни от стандартните условия.